2019TWT腾讯围棋锦标赛

  1. 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
  2. 世界冠军和全国冠军有积分加成
  3. 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
  4. 比赛时间及排名方法:统计10、11月的人气积分榜,每月人气榜根据棋手本月获得积分计算名次。将两个月的名次相加,得出的总名次按从小到大排序(总名次相同的按总积分降序排序),得到总排名
  5. AI不参与排位赛和奖金分配
  6. 每个月积分统计前150盘有效对局
总排名本月排名上月排名用户名段位本月积分双月总积分
28024344320190904业余强豪9段65,42298,540
281345341干活了8段44,82391,101
282368319天山神侠9段41,53891,348
283341348伴途不廢9段45,09290,681
284478213道门小棋童9段29,56699,471
285248444bungo729(今分太郎初段)职业棋手9段62,97196,086
286358334huali05759段42,97490,865
287303389na18段49,76488,606
288238458棋妙筋奇(盧奕銓四段)职业棋手9段68,428100,589
289241457cokl9段67,40599,782
289371331korea5558段40,82989,169
290203502takoyaki(大竹优初段)职业棋手9段83,877113,259
291210495中华剑仙9段79,595109,433
292506202otowa(本木克弥八段)职业棋手9段27,923101,599
293412297辜方归8段34,74287,079
294333376vivatv8段46,02886,282
295602115巴蜀之龙9段21,999158,860
295139579nothing009段133,136158,127
295500220toouma8段28,15995,826
296499224胖胖豬寶(黃宥騰初段)职业棋手9段28,21194,636
297279446szha9段54,03687,056
298384342段公9段39,70885,983
299242486我心如火(肖琪二段)职业棋手9段66,43696,808
300290439gosensei9段51,56285,076
3011395920南海情歌09段134,552158,493
301544187Predator209段24,581103,691
302466269最後一天8段30,63088,290
303521223生灵之焱(刘云程二段)职业棋手9段26,26293,086
304470275spaceman(大橋拓文六段)职业棋手9段30,40887,655
305602144tmch(崔禹首7段)业余天王9段21,943133,152
306351398raijin8段44,17882,052
307403351zorori179段35,82280,713
308370388天蓝蓝蓝079段41,16180,152
308391369心静依兰(周泓余六段)职业棋手9段37,93479,503
309618143二货来也7段21,184133,590
310110654凌峰飞舞9段176,997197,686
310493272危楼高百尺(安冬旭六段)职业棋手9段28,40785,743
311507259lee3618段27,91287,509
312473293風起(李維五段)职业棋手9段29,98083,172
313357409呆萌小儿哈8段43,50480,497
314390378天东一下8段38,19578,340
315277492asdqwe29段54,07384,100
316608176秋天的老虎(陈昱森五段)职业棋手9段21,563110,275
317205580佘氏帅哥9段82,313107,002
318655133記錄地平線9段19,608141,046
319632157月童度河9段20,601122,325
320346445洼则盈8段44,77877,866
321355437大鹏展翼9段44,00177,601
321446349deeeeemon9段32,08777,147
322266530doojeje(都恩教初段)职业棋手9段58,28785,619
323259539轮回的命运(汪鹏飞初段)职业棋手9段60,18686,982
324432370shungorou9段32,87674,432
325283520一叶如秋(于清泉初段)职业棋手9段53,45781,572
326409396农村老棋手8段35,53473,621
327467340突破LLin9段30,47377,050
328159651Leela粉丝9段109,566130,282
329622189潜心者1(赵俊哲二段)职业棋手9段20,93199,470
330300511包头中级9段50,18478,861
331420393冬夏虫7段33,89672,256
332297517让子X指导9段51,04179,453
332414400welsonlin8段34,63372,305
333422397奇迹必胜9段33,62571,691
334366459鳳凰涅槃108段41,81673,964
335568260日照香炉山(陈土力初段)职业棋手9段23,45482,314
336339489鱒魚(張嘉桓二段)职业棋手9段45,68975,900
337241589lcs1999(李成森六段)职业棋手9段66,69890,774
338309527V2020499118段49,15476,820
339131706天棠的蒂愈(谷宛珊初段)职业棋手9段146,028164,923
340314524风再起时A9段48,40976,129
341525315夜黑雨紧(陈必森三段)职业棋手9段26,06876,217
342327513ToyotaRav48段46,32974,932
343524324花旗参239段26,18075,653
34465820301重庆崽儿8段19,58992,816
345449412左壮8段31,67568,546
346594271oska9段22,27879,678
347576290天堂里的高7段22,88277,305
348233637feles9段70,26891,858
349408462林大业8段35,62967,565
350539333dannis728(高昀三段)职业棋手9段25,01372,989
351707167包子321(赵毓彩四段)职业棋手9段17,804111,287
352577298恆星的恒心(蔡丞韋四段)职业棋手9段22,84674,998
353794824d5c4ec8798段15,157209,115
354320558松茶(村松龙一八段)职业棋手8段47,12972,980
355649232竹宇(邓威初段)职业棋手9段19,81284,200
356388497紫川云7段38,78368,447
357455431august4898段31,11265,787
358633255赤发鬼刘堂8段20,59480,486
35983060无花果杠开(王琛9段)业余天王9段14,103337,883
360134764Qsws2009(何旸四段)职业棋手9段140,554157,420
361448454神仙天上来8段31,68064,291
362480428无畏王子8段29,54864,389
363630282lrzkx(张展鹏9段)业余强豪9段20,61676,262
364171742jhba0425(朴钟勋四段)职业棋手9段100,332117,876
365374549虎跃千里9段40,74367,202
366363562boubo268段42,38568,069
367457469spaceline(安达利昌七段)职业棋手9段31,06562,435
368447480zjqfzhq8段31,74262,354
369313615中华领8段48,51271,102
370612318廖柏建8段21,42171,358
370378554coreaface(宋知勋六段)全国冠军或世界亚军9段40,11366,238